WELKOM Bij STICHTING

Duurzaam

Doen we samen!

Wie zijn wij?

Nederland het epicentrum van duurzaamheid, en dan met name vanuit het vlas, dat is waar wij als stichting voor staan. Onze thuisbasis is Zeeuws-Vlaanderen, een zeer bewuste keuze: het is van oudsher een vlasstreek. Met onze stichting zetten we vlas en al haar toepassingsmogelijkheden opnieuw in de spotlights.

Door een bundeling van traditie, vakmanschap en innovaties willen we duurzame kwaliteitsproducten leveren die gemaakt zijn van linnen en vlasvezel. Het oude imago van Nederland en België als vlasstreek omarmen wij met liefde en blazen we nieuw leven in. Vlas, hennep en ramie staan volop in de belangstelling als grondstof voor vele producten zoals textiel, composieten en bouwmaterialen.
Wij hebben contact met diverse brancheverenigingen maar ook directe lijnen met vlasboeren, linnenweverijen, spinnerijen en onderzoeksbureau’s. Wij kunnen jullie altijd op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen.

De Stichting stelt zich tot doel uit te groeien tot het aanspreekpunt voor bedrijven, instellingen en opleidingsinstituten voor alle aan vlas gerelateerde zaken. Dit vanuit de voornaamste onderwerpen: duurzaamheid, mode, cultuur, interieur, kennis, bouw maar ook de (land)bouw. Ondernemers hebben hiermee de kans om een stijlvol statement te maken en continue up-to-date te zijn qua ontwikkelingen.

Word vriend van de stichting

Als vriend/lid van de stichting groei je ook mee tot HET centrum voor duurzaamheid op het gebied van bouw, interieur design, textiel of landbouw. Daarvoor moeten we investeren. Je kunt kunt ons daarbij helpen door vlasvriend te worden.

Vriend of ambassadeur 
Niet alleen op inhoudelijk vlak wil deze stichting uitgroeien tot het centrum voor vlas. Ook in fysieke vorm streven wij ernaar uit te groeien tot de locatie waar we consument en producent met elkaar in contact brengen. Als vriend van de stichting kun je participeren in dit project. Je treedt hierin op als ambassadeur richting de consument en kunt jezelf uiteraard ook vestigen in een state of the art gebouw. Duurzaamheid en bouwen met o.a. vlas laten wij namelijk prominent terugkomen in het vlascentrum. In het centrum zelf kunnen via het lab on demand en on the spot producten worden gecreëerd. Deze producten voldoen aan de wensen en eisen van de hedendaagse consument, en zijn ook duurzaam. 

Fiscaal voordeel, schenken, huren
De Stichting heeft een ANBI status en dat betekent dat je belastingvoordeel kunt hebben bij een schenking. Dit fiscale voordeel is niet alleen aantrekkelijk voor particulieren maar ook voor bedrijven, zeker in combinatie met sponsoring of huur voor je speciale bijeenkomsten of presentatie.

Actieve leden
Als Vriend van steun je de doelen van duurzaamheid maar er is ook de mogelijkheid om actief aan de slag te gaan. De mogelijkheden lichten wij graag toe in een persoonlijk gesprek. Dit kan zijn op het gebied van productontwikkeling of door letterlijk de handen uit de mouwen te steken bij evenementen.

Online doneren
Binnenkort is het mogelijk om direct te doneren via de website van Sealand Evolution. Je kunt aangeven of je maandelijks of jaarlijks wilt doneren of eenmalig met een bedrag naar keuze. Ook doneren voor een specifiek project behoort tot de mogelijkheden.

Machtiging
Via onze website of invulformulier kun je een machting doorgeven. Bij elke machtiging zullen wij achteraf een schriftelijke bevestiging toesturen. 

Afzegging
Je lidmaatschap is jaarlijks schriftelijk en per e-mail opzegbaar. 

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het hernieuwd op de kaart zetten van Zeeland bij doelgroepen in de Randstad en de Benelux, doch niet tot dit gebied beperkt.

De stichting zal dit doel bereiken door:

 • a.- Innovatie te mengen met duurzaamheid op het gebied van interieur en design, biobased bouwen met biobased materialen, (sport)materialen, mode en food;
 • – Het streekproduct Vlas duurzaam te (laten) gebruiken in uiteenlopende producten en het gebruik van dit streekproduct te promoten;
 • – ‘Vrienden’ van de stichting op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van producten zoals Vlas, linnen, hennep, ramie enzovoorts;
 • – Kennis over het streekproduct Vlas over te dragen aan hogescholen door middel van het geven van educatie/cursussen;

 • b. Het organiseren van excursies, evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;

 • c. Het bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;

 • d. Samenwerking met diverse relevante organisaties en instellingen;

 • e. Het bieden van advies en/of begeleiding;

 • f. Het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het
  oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

PROMOTIE & Innovatie

Evenementen

Samenwerking

Advies

Organisatie

Willem van overveld
Bestuurslid
Tom Genbrugge
Bestuurslid
NOËLL VERWEY
Bestuurslid

Vacatures

BESTUURSLID

Kom kennismaken! We maken graag kennis met je . Dan bekijken we samen van welke mogelijkheden jij enthousiast wordt.

Wat doe je?

• Samenwerken en overleg voeren met andere bestuursleden binnen het afdelingsbestuur en met het regiobestuur;

• Samen met andere bestuursleden) verrichten van werkzaamheden rondom het werven van nieuwe deelnemers en vrijwilligers;

• Voeren van relatiebeheer met andere duurzame organisaties die lokaal, nationaal en internationaal actief zijn, in afstemming met andere bestuursleden.

• Informeren en voeren van intakegesprekken met potentiële vrijwilligers en deelnemers, op basis van interesses en wensen;

• Inwerken, volgen, begeleiden en stimuleren van vrijwilligers bij hun werkzaamheden en het administreren en coördineren van de huisbezoeken;

• Stimuleren van vrijwilligers om deel te nemen aan deskundigheidsbevordering, in de vorm van workshops;

• Fungeren als vertrouwenspersoon voor deelnemers en vrijwilligers;

 Organiseren van themabijeenkomsten.


ALGEMEEN MEDEWERKER

Als algemeen medewerker ben je de spin in het web die alle lijnen bij elkaar brengt bij het organiseren van activiteiten. Van kleinschalig en grootschalig. Kenmerken zijn enthousiasme, samenwerking, en een open houding. Enige ervaring met organiseren van activiteiten is welkom, maar niet noodzakelijk. Daarnaast maak je deel uit van het bestuur van de afdeling en denk je mee over het wel en wee van de stichting.

Lidmaatschappen

Kies het lidmaatschap van uw voorkeur;

Vriend van duurzaamheid

STUDENT

€3,-

Per maand

Vriend van duurzaamheid

PLUS

€10,-

Per maand

Vriend van duurzaamheid

GOUD

€250,-

Per JAAR

Vriend van duurzaamheid

DIAMANT

€990,-

Per Jaar

Excursie

De stichting biedt de excursie ‘Langs de vlasroute’ aan voor dagjesmensen, toeristen en geïnteresseerden.

De excursie start in Het Vlasserij-Suikermuseum in Klundert;

Daarna brengen we een bezoek aan de grootste vlasverwerkende fabriek in Zeeland ‘Van de Bilt Zaden & Vlas‘;

Vervolgens zal de route met St. Jansteen als centrum leiden langs tal van plaatsen waaronder de Johannes de Doperkerk, met daarin de bierbrouwerij ‘The Holy Spiritus‘;

Ter afsluiting is er een diner in restaurant ’t Vlasbloemeken.

Contact

Stichting Duurzaam Doen we Samen (i.o.)
Geererf 34
4824 GL Breda
KvK-nummer 80971873

+31 (0)6 408 31 770

info@duurzaamdoenwesamen.nl

Bank NL 97 KNAB 0502760605
(Tijdelijk t.n.v. C_Bilt)

in samenwerking met: