VacaturesBESTUURSLID

Kom kennismaken! We maken graag kennis met je. Dan bekijken we samen van welke mogelijkheden jij enthousiast wordt. 

 

Wat doe je?

• Samenwerken en overleg voeren met andere bestuursleden binnen het afdelingsbestuur en met het regiobestuur;

• Samen met andere bestuursleden) verrichten van werkzaamheden rondom het werven van nieuwe deelnemers en vrijwilligers;

• Voeren van relatiebeheer met andere duurzame organisaties die lokaal, nationaal en internationaal actief zijn, in afstemming met andere bestuursleden.

• Informeren en voeren van intakegesprekken met potentiële vrijwilligers en deelnemers, op basis van interesses en wensen;

• Inwerken, volgen, begeleiden en stimuleren van vrijwilligers bij hun werkzaamheden en het administreren en coördineren van de huisbezoeken;

• Stimuleren van vrijwilligers om deel te nemen aan deskundigheidsbevordering, in de vorm van workshops;

• Fungeren als vertrouwenspersoon voor deelnemers en vrijwilligers;

• Organiseren van themabijeenkomsten.

ALGEMEEN MEDEWERKER

 Als algemeen medewerker ben je de spin in het web die alle lijnen bij elkaar brengt bij het organiseren van activiteiten. Van kleinschalig en grootschalig. Kenmerken zijn enthousiasme, samenwerking, en een open houding. Enige ervaring met organiseren van activiteiten is welkom, maar niet noodzakelijk. Daarnaast maak je deel uit van het bestuur van de afdeling en denk je mee over het wel en wee van de stichting.